På Blidö med Oxhalsös ostligaste del ligger Parkudden, alldeles norr om Bromskär. Parkuddens vägsamfällighet bildades 1968 och är sedan dess anslutningsvägen till Bromskärsvägen för området. Anslutningsvägar till Parkuddsvägen är Släktvägen, Sundbergs väg och Stenhuggarörsvägen.

Var med på vägröjning!
lördag 28 oktober 2023

Vi träffas lördag den 28 oktober, kl 10.00 vid transformatorn för att tillsammans rensa ur vägtrummor, klippa av buskar och sly utefter diken och vägren.
Ta med arbetsredskap.
Välkomna!

OBS! Tänk på hastigheten MAX 30 KM/TIM !!!

Vi som bor längs vägen vill också kunna gå och cykla på den
och även lekande barn kan dyka upp på vägen.
Respektera oss och kör försiktigt, MAX 30 km !!!

AKTUELLT!

Under fliken "Medlemssidor / Aktuella handlingar" finner du:
Ekonomiredogörelse 22/23
Verksamhetsberättelse 2023

Kallelse/dagordning 2023
Protokollet 2023