Historik

Under 1700 och 1800-talet beskrivs vägen från Oxhalsö by ut till udden som en hoparväg genom hagar och betesmarker, till strändernas råmarker där sandkilarna hämtade sand till Stockholms växande malmar.

Området Parkudden, fick sitt nuvarande namn under 1920-talet då de första fritidsboende lät bygga sport- och sommarstugor utmed uddens sydliga strand. Transportsättet till fritidstomterna var huvudsakliga med ångbåt från Stockholms ström.
Förändringen av resvägen till uddens område kom 1956 med bilfärjorna mellan Furusund och Blidö. Efter att Bromskärsvägen blev färdigställd ökade behovet av en körvänligare väg fram till fritidstomterna än den skogs- och gårdsväg som genom tiderna används för häst och vagn.

1968 bildades Parkuddens vägsamfällighet. Vägen fick då sin nuvarande sträckning.

Sandkil från roslagen.