Föreningsfakta

  • Vägen förättades 1967-68 enligt 1939 års lag om enskilda vägar.

  • Parkuddens vägsamfällighet bildades 2 december 1968.

  • Stadgeändringar enligt 1998 års anläggningslag, 2000.

  • Skatteverkets organisationsnummer, 717906-2281

  • Uppbär Trafikverket dríftsbidrag sedan 2002.

  • Trafikverkets registrerade vägnummer 10810

  • Medlem i REV, 2001.

  • Postgirokonto: 49 20 39-3